Start

Välkommen till Asbybacken!

– En modern skidanläggning i litet format –

I den lilla byn Asby i Ydre kommun ligger Asbybacken, som drivs av den ideella föreningen Asby Alpina. Asbybacken är en mycket omtyckt familjebacke, inte bara för de låga liftkortspriserna, utan även för att grillplatser och cafeteria ligger i direkt anslutning till backen. Med två liftar och fyra nedfarter så finns det något för alla, oavsett om man är nybörjare eller van åkare. 


Årsmöte Asby Alpina 2024

Välkommen till Årsmöte i Asby Alpina!
Tid: 23 april 2024 kl.19.00
Plats: Cafeterian Asby Alpina

Dagordning

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av årsmötets ordförande
 • 3 Val av årsmötets sekreterare
 • 4 Val av två justerare tillika rösträknare
 • 5 Fastställande av röstlängd
 • 6 Godkännande av kallelse och  dagordning
 • 7 Verksamhets- och ekonomisk berättelse
 • 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • 9 Beviljande av ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • 10 Fastställande av medlemsavgift
 • 11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 • 12 Fastställande av föreningens stadgar
 • 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • 14 Val av styrelseordförande, kassör och sekreterare
 • 15 Val av styrelseledamöter
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Övriga frågor
 • 19 Mötets avslutande

Vi bjuder på fika. Välkommen!

Nedan hittar ni de handlingar som kommer att tas upp på årsmötet.  

Dagordning årsmöte Asby Alpina 2024
Årsberättelse Årsmöte 2024
Stadgar för föreningen Asby Alpina Skidklubb
Förslag_ Verksamhetsplan Asby Alpina Skidklubb säsongen 24_25
Förtydligande av roller och uppdrag i styrelsen

Länkarna fungerar bäst när de öppnas på datorn, i mobilvyn måste de laddas ned. 

Om du vill vara en del av vårt fantastiska team så tveka inte att kontakta oss på info@asbyalpina.com. 


Våra liftkort

Vi har numera digitala  liftkort som du själv kan ladda på när du ska besöka Asbybacken. Du behöver ladda ner en app som heter Outby i din mobil. Där köper du ditt Skipass (dagskort, kvällskort, veckokort eller säsongskort) och kopplar det till ditt Outbykort. Du köper enklast ditt Outby-plastkort i cafeterian. Kortet är personligt och kan laddas om och om igen.

Friskvårdsbidrag

Du vet väl om att du kan köpa liftkort på ditt friskvårdsbidrag!