GDPR

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Asby Alpinas styrelse är ansvarig för hur de personuppgifter vi samlar in hanteras.

Varför behandlar vi personuppgifter?
De personuppgifter vi samlar in används till upprättandet av vårt medlemsregister, för att administrera olika aktiviteter (t ex skidskola och tävlingar) samt för att söka ekonomiska stöd.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Uppgifterna i medlemsregistret sparas till dess att medlemskapet avslutas.
Uppgifterna som används för administrering av aktiviteter raderas efter det att aktiviteten avslutats.

Om du vill veta mer
Har du frågor om vår policy kan du kontakta oss på info@asbyalpina.com